คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด INTER

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด INTER
  1. er

    แปลว่า เสียงแสดงความไม่แน่ใจ, คำอุทานแสดงความลังเลใจ