ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Int

EN-TH Dictionary - หน้า 3/12 มีดังรายการต่อไปนี้

cor

แปลว่า เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจหรือชื่นชม

crikey

แปลว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจ

cry of a new-born infant

แปลว่า แว้

dammit

แปลว่า คำอุทานแสดงความรำคาญ ผิดหวัง ตกใจหรืออื่นๆ (คำเก่า)

damn

แปลว่า คำอุทานแสดงความรำคาญ, คำสบถที่ใช้เวลาที่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ

damn

แปลว่า ตายห่า

Damn you!

แปลว่า ห่า

Damn!

แปลว่า ยี้

drat

แปลว่า คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน

egad

แปลว่า คำอุทานแสดงความตกใจหรือแปลกใจ (คำโบราณ), คุณพระช่วย

eh

แปลว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจ

eh!

แปลว่า เออแน่ะ

Eh!

แปลว่า เอ๊ะ

eh!; Eh!

แปลว่า อ๊ะ

encore

แปลว่า คำที่ใช้เพื่อเรียกร้องให้มีการแสดงเพิ่ม

enough

แปลว่า พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), หยุด!

er

แปลว่า เอ้อ

eureka

แปลว่า คำอุทานที่หมายความว่า ค้นพบแล้ว

exclamation of anger

แปลว่า ชิ

exclamation of surprise or protest

แปลว่า อ้าว

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ