ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Int

EN-TH Dictionary - หน้า 12/12 มีดังรายการต่อไปนี้

what

แปลว่า คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น

whee

แปลว่า คำอุทานแสดงถึงความดีใจ ตื่นเต้น หรือสนุกสนาน

whew

แปลว่า เสียงอุทานแสดงความรู้สึกปลดปล่อยหรือประหลาดใจ

whoa

แปลว่า หยุด (โดยเฉพาะใช้สั่งม้า)

whoop

แปลว่า คำอุทานแสดงความตื่นเต้น, การโห่ร้อง

whoopee

แปลว่า คำอุทานแสดงความสนุกสนาน, คำอุทานแสดงความดีใจ

whoops

แปลว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความอาย

why

แปลว่า ทำไม

wo

แปลว่า คำอุทานโบราณแสดงความเสียใจเท่ากับ woe

woe

แปลว่า คำอุทานแสดงความเศร้าโศก, คำอุทานแสดงความทุกข์

wow

แปลว่า คำอุทานประหลาดใจหรือยินดี (คำไม่เป็นทางการ)

wow!

แปลว่า ว้าว

yah

แปลว่า คำอุทานแสดงความรังเกียจหรือรำคาญ

yeah

แปลว่า อือ

yes

แปลว่า นั่นซี

yes

แปลว่า นั่นน่ะซี

yes

แปลว่า ฮื่อ

Yes

แปลว่า เออ

Yes, quite so.

แปลว่า นั่นสิ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ