ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด INT - EN-TH Dictionary - หน้า 1/12

 • action

  แปลว่า เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์), คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก

 • adieu

  แปลว่า ลาก่อน

 • afternoon

  แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)

 • ah

  แปลว่า อื้อฮือ

 • ah

  แปลว่า ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ

 • aha

  แปลว่า คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี

 • ahem

  แปลว่า (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)

 • ahoy

  แปลว่า คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ

 • ai

  แปลว่า คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ

 • alack

  แปลว่า อนิจจา, คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ

 • Alas

  แปลว่า อกแตก

 • alas

  แปลว่า คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, อนิจจา, พุทโธ่, โถ

 • alas

  แปลว่า โถ

  ตัวอย่าง ดูลูกหมาตัวนั้นสิผอมเหลือแต่กระดูก โถ! น่าสงสารจัง

 • alas

  แปลว่า พุทโธ่

  ตัวอย่าง แกเปล่งด้วยความสงสารว่า พุทโธ่! แล้วใครจะมาดูดำดูดีเจ้าต่อไป

 • Alas

  แปลว่า อนิจจา

 • Alas!

  แปลว่า โว้ย

  ตัวอย่าง โว้ย! เสียงใครคนหนึ่งตะโกนด้วยความกลัดกลุ้มและท้อแท้ต่อชีวิต

 • Alas!

  แปลว่า ปัดโธ่

 • Alas!

  แปลว่า โธ่

  ตัวอย่าง โธ่! เธอจะไปถืออะไรกับคนพรรค์นั้น

 • Alas!

  แปลว่า อนิจจัง

 • Alas!

  แปลว่า ปัทโธ่

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation