คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด INT

จำนวนทั้งหมด 239 คำ - หน้า 1/10

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด INT
 1. action

  แปลว่า เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์), คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก

 2. adieu

  แปลว่า ลาก่อน

 3. afternoon

  แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)

 4. ah

  แปลว่า ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ

 5. ah

  แปลว่า อื้อฮือ

 6. aha

  แปลว่า คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี

 7. ahem

  แปลว่า (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)

 8. ahoy

  แปลว่า คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ

 9. ai

  แปลว่า คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ

 10. alack

  แปลว่า อนิจจา, คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ

 11. alas

  แปลว่า พุทโธ่

 12. Alas

  แปลว่า อนิจจา

 13. Alas

  แปลว่า อกแตก

 14. alas

  แปลว่า โถ

 15. alas

  แปลว่า คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, อนิจจา, พุทโธ่, โถ

 16. Alas!

  แปลว่า ปัทโธ่

 17. Alas!

  แปลว่า ปัดโธ่

 18. Alas!

  แปลว่า โว้ย

 19. Alas!

  แปลว่า อนิจจัง

 20. Alas!

  แปลว่า โธ่

 21. all right

  แปลว่า ตกลง, ดีละ, เอาเถอะ

 22. aloha

  แปลว่า คำที่ใช้ทักทายหรืออำลาในฮาวาย

 23. amen

  แปลว่า ขอให้เป็นเช่นนั้นเทอญ

 24. an exclamation of anger

  แปลว่า ชะช้า