ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Int

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Int

EN-TH Dictionary - หน้า 1/12 มีดังรายการต่อไปนี้

action

แปลว่า เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์), คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก

adieu

แปลว่า ลาก่อน

afternoon

แปลว่า สวัสดีตอนบ่าย (คำไม่เป็นทางการ)

ah

แปลว่า อื้อฮือ

ah

แปลว่า ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น), ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ

aha

แปลว่า คำอุทานแสดงความพอใจ ยินดี

ahem

แปลว่า (คำอุทานที่มีเสียงเหมือนการไอ เพื่อเรียกความสนใจ)

ahoy

แปลว่า คำอุทานแสดงการยินดีหรือการต้อนรับ

ai

แปลว่า คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ

alack

แปลว่า อนิจจา, คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ

Alas

แปลว่า อกแตก

alas

แปลว่า คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, อนิจจา, พุทโธ่, โถ

alas

แปลว่า โถ

alas

แปลว่า พุทโธ่

Alas

แปลว่า อนิจจา

Alas!

แปลว่า โว้ย

Alas!

แปลว่า ปัดโธ่

Alas!

แปลว่า โธ่

Alas!

แปลว่า อนิจจัง

Alas!

แปลว่า ปัทโธ่

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ