คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด FIXP

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด FIXP
  1. vice-

    แปลว่า อุป