ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท End

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท End

EN-TH Dictionary - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

a particle used to end a piece of verse

แปลว่า เอย

isn't it

แปลว่า หรือ

let's

แปลว่า เถอะ

let's

แปลว่า เถิด

particle

แปลว่า ซิ

particle

แปลว่า คะ

particle used at the end of a clause

แปลว่า นะ

perhaps

แปลว่า มัง

perhaps

แปลว่า มัง

probably

แปลว่า ดอกกระมัง

then

แปลว่า ไซร้

word used at the end

แปลว่า แน่ะ

word used to end yes-no question

แปลว่า เหรอ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ