คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด END

จำนวนทั้งหมด 30 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด END
 1. a particle following a word to show it is an example

  แปลว่า เอย

 2. a particle used to end a piece of verse

  แปลว่า เอย

 3. isn't it

  แปลว่า หรือ

 4. let's

  แปลว่า เถอะ

 5. let's

  แปลว่า เถิด

 6. particle

  แปลว่า ซิ

 7. particle

  แปลว่า คะ

 8. particle used after a negative statement to make the sense milder

  แปลว่า หรอก

 9. particle used at the end of a clause

  แปลว่า นะ

 10. particle used at the end of a question, command or entreaty

  แปลว่า ล่ะ

 11. particle used at the end of a simple statement

  แปลว่า ละ

 12. particle used at the end of a statement to emphasize it

  แปลว่า แหละ

 13. perhaps

  แปลว่า มัง

 14. perhaps

  แปลว่า มัง

 15. probably

  แปลว่า ดอกกระมัง

 16. then

  แปลว่า ไซร้

 17. word used at the end

  แปลว่า แน่ะ

 18. word used at the end of a statement among friends but not politely

  แปลว่า วะ

 19. word used to end an expression but impolite

  แปลว่า ว่ะ

 20. word used to end yes-no question

  แปลว่า เหรอ

 21. yes

  แปลว่า ฮะ

 22. yes

  แปลว่า จ๋า

 23. yes

  แปลว่า เจ้าข้า

 24. yes

  แปลว่า เจริญพร