ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Dm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Dm

EN-TH Dictionary มีดังรายการต่อไปนี้

throw someone / oneself to the floor / ground

แปลว่า รีบหมอบ / นอนลง

throw someone off (his / her) balance

แปลว่า ทำให้ทรงตัวไม่ได้

throw someone out of work

แปลว่า ทำให้ว่างงาน, ทำให้ไม่มีงาน

throw something in someone's face / teeth

แปลว่า ตำหนิในเรื่อง

throw something to the dogs

แปลว่า เสียเปล่า


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ