ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด DM - EN-TH Dictionary - หน้า 1/1

 • throw someone / oneself to the floor / ground

  แปลว่า รีบหมอบ / นอนลง

 • throw someone off (his / her) balance

  แปลว่า ทำให้ทรงตัวไม่ได้

 • throw someone out of work

  แปลว่า ทำให้ว่างงาน, ทำให้ไม่มีงาน

 • throw something in someone's face / teeth

  แปลว่า ตำหนิในเรื่อง

 • throw something to the dogs

  แปลว่า เสียเปล่า

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation