ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Det

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Det

EN-TH Dictionary - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

a

แปลว่า หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)

above

แปลว่า ข้างต้น

aforementioned

แปลว่า ดังกล่าว

all

แปลว่า ผอง

all

แปลว่า ปวง

all

แปลว่า ต่างๆ

all

แปลว่า ประดา

all

แปลว่า ทั้งหลายแหล่

Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne

แปลว่า บุก

any

แปลว่า ใด

any

แปลว่า ใดๆ

any

แปลว่า อะไร

any

แปลว่า ไหน

as follow

แปลว่า ดังต่อไปนี้

at some point

แปลว่า ในบางกรณี

both

แปลว่า ทั้ง

each

แปลว่า ต่าง

each

แปลว่า แต่ละ

each

แปลว่า ทีละ

each

แปลว่า ต่าง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ