ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด DET - EN-TH Dictionary - หน้า 1/4

 • a

  แปลว่า หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)

 • above

  แปลว่า ข้างต้น

  ตัวอย่าง สิ่งที่กล่าวข้างต้นต้องนำไปปฏิบัติจึงจะสามารถได้ผลสำเร็จตามต้องการ

 • aforementioned

  แปลว่า ดังกล่าว

  ตัวอย่าง ภาพเขียนดังกล่าวไม่น่าเป็นกิจกรรมของมนุษย์ยุคหินกลาง

 • all

  แปลว่า ผอง

  ตัวอย่าง เธอคงจะเบื่ออาหารเลี้ยงแขกประเภทต้มๆ เต็มทีเลยชวนผองเพื่อนตั้งเตาปิ้งลูกชิ้นถึงสามสี่เตา

 • all

  แปลว่า ปวง

  ตัวอย่าง หน้าที่ครูใช่ว่าเพียงมาสอนแต่ยังต้องให้ความอาทรต่อปวงศิษย์ด้วย

 • all

  แปลว่า ต่างๆ

  ตัวอย่าง การทำงานต่างๆ ควรมีการวางแผนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ

 • all

  แปลว่า ประดา

  ตัวอย่าง นักเลงชอบคบหาประดาคหบดีที่เป็นที่รู้จักกับพวกที่มีอิทธิพลในจังหวัด

 • all

  แปลว่า ทั้งหลายแหล่

  ตัวอย่าง ทิดมาประกาศขายที่นาของเมียจนสร้างความงุนงงสงสัย ให้คนในหมู่บ้านทั้งหลายแหล่

 • Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne

  แปลว่า บุก 2

 • any

  แปลว่า ใด

  ตัวอย่าง ห้ามแตะต้องสิ่งของใดในห้องนี้

 • any

  แปลว่า ใดๆ

  ตัวอย่าง ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 • any

  แปลว่า อะไร

  ตัวอย่าง ไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดงานจัดกิจกรรมอะไร ก็มักจะได้เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่เสมอ

 • any

  แปลว่า ไหน 1

  ตัวอย่าง ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนลงข่าวเรื่องนี้เลย

 • as follow

  แปลว่า ดังต่อไปนี้

  ตัวอย่าง พายุลูกนี้ทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ ผู้เสียชีวิตประมาณเกือบ 1,000 คน บ้านเรือนหักพังประมาณ 40,000 หลัง

 • at some point

  แปลว่า ในบางกรณี

  ตัวอย่าง ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 • both

  แปลว่า ทั้ง

  ตัวอย่าง ทั้งนิพนธ์และภรรยามีความสุขในชีวิตสมรสมาก

 • each

  แปลว่า ต่าง 2

  ตัวอย่าง ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง

 • each

  แปลว่า แต่ละ

  ตัวอย่าง คนแต่ละคนย่อมมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน

 • each

  แปลว่า ทีละ

 • each

  แปลว่า ต่าง 2

  ตัวอย่าง ทุกคนต่างทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของตนเอง

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation