คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด DET

จำนวนทั้งหมด 62 คำ - หน้า 1/3

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด DET
 1. a

  แปลว่า หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)

 2. above

  แปลว่า ข้างต้น

 3. aforementioned

  แปลว่า ดังกล่าว

 4. all

  แปลว่า ต่างๆ

 5. all

  แปลว่า ทั้งหลายแหล่

 6. all

  แปลว่า ผอง

 7. all

  แปลว่า ปวง

 8. all

  แปลว่า ประดา

 9. Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne

  แปลว่า บุก

 10. any

  แปลว่า อะไร

 11. any

  แปลว่า ไหน

 12. any

  แปลว่า ใด

 13. any

  แปลว่า ใดๆ

 14. as follow

  แปลว่า ดังต่อไปนี้

 15. at some point

  แปลว่า ในบางกรณี

 16. both

  แปลว่า ทั้ง

 17. each

  แปลว่า ทีละ

 18. each

  แปลว่า ละ

 19. each

  แปลว่า แต่ละ

 20. each

  แปลว่า ต่าง

 21. each

  แปลว่า ต่าง

 22. each (person)

  แปลว่า แต่ละคน

 23. each phase

  แปลว่า ช่วงละ

 24. each time

  แปลว่า แต่ละครั้ง