ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด CONJ - EN-TH Dictionary - หน้า 1/16

 • adjoin

  แปลว่า ติดกับ 1

  ตัวอย่าง เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 • afore

  แปลว่า ก่อน, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า

 • after

  แปลว่า หลังจาก

 • after

  แปลว่า หลังจากนี้

  ตัวอย่าง ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังกระเตื้องขึ้น และหวังว่าหลังจากนี้อีก 4-5 ปี เศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิม

 • after that

  แปลว่า ต่อจากนั้น

  ตัวอย่าง ท้องฟ้าด้านทะเลมืดครึ้มด้วยเมฆทะมึน ต่อจากนั้นก็เกิดพายุกระโชกรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 • after that

  แปลว่า ครั้นแล้ว

  ตัวอย่าง เสียงแหลมดังเหมือนนกหวีดดังอยู่ประมาณ 15 นาที ครั้นแล้วมันก็เงียบหายไป

 • afterwards

  แปลว่า ต่อมา

  ตัวอย่าง ธนาคารนครธน จำกัดเมื่อแรกตั้งชื่อ ธนาคารหวั่งหลีจั่น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2519

 • afterwards

  แปลว่า หลังจากนั้น

  ตัวอย่าง เขาบวชอยู่ หลังจากนั้นเขาก็คงจะแต่งงาน

 • albeit

  แปลว่า ถึงแม้ว่า, แม้ว่า

 • although

  แปลว่า ทั้งๆ ที่

  ตัวอย่าง ทั้งๆ ที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล แต่เขาก็พยายามร่าเริง ไม่กังวล

 • although

  แปลว่า ถึงแม้ว่า, แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่

 • and

  แปลว่า จากนั้น, แล้วก็

 • and

  แปลว่า ดังนั้น

 • and

  แปลว่า รวมกับ, รวม

 • and

  แปลว่า และ, ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น

 • and

  แปลว่า แล

  ตัวอย่าง หลักสูตรที่กระผมเรียนมานั้นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมแลมนุษยธรรมตะวันตก

 • and

  แปลว่า และ

  ตัวอย่าง เครื่องจักรทุกชนิดจะต้องมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมและสั่งการใช้งาน

 • and

  แปลว่า กับ

  ตัวอย่าง แดงกับดำเป็นเพื่อนกัน

 • as

  แปลว่า ดังที่

  ตัวอย่าง ถ้าไม่มีความรู้นี้แล้วก็ไม่สามารถวิเคราะห์ภาษาดังที่มนุษย์ทำได้

 • as

  แปลว่า ตามที่

  ตัวอย่าง ตามที่สื่อมวลชนแถลงข่าวเรื่องวิกฤตทางการเมือง ทำให้เกิดผลกระทบหลายด้านกับประเทศไทย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation