ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด CLAS - EN-TH Dictionary - หน้า 1/13

 • 100 grams

  แปลว่า ขีด

  ตัวอย่าง น้องซื้อเนื้อทอดทานวันละ 3 ขีด

 • a Chinese unit of weight

  แปลว่า หุน

  ตัวอย่าง ขอซื้อตะปู 2 หุนสักขีด

 • a numerical noun for some flat thing

  แปลว่า บาน

  ตัวอย่าง ขโมยปีนเข้าบ้านโดยทุบทำลายหน้าต่างกระจก 1 บาน แต่ไม่มีทรัพย์สินใดสูญหาย

 • a pound weight

  แปลว่า ปอนด์

  ตัวอย่าง นกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาจสูงได้ถึง 8 ฟุตและหนักถึง 300 ปอนด์

 • a Thai unit of linear measure

  แปลว่า คืบ

  ตัวอย่าง เขาสร้างพระพุทธรูปที่มีหน้าตักกว้าง 5 คืบ

 • age

  แปลว่า ชันษา

  ตัวอย่าง ไม่น่าเชื่อว่าพระองค์หญิงจะมีวัยถึง 66 ชันษา

 • ampere

  แปลว่า แอมแปร์

  ตัวอย่าง ฟ้าแลบครั้งหนึ่งมีปริมาณไฟฟ้าเป็นจำนวนมหึมาอาจจะถึง 200,000 แอมแปร์ หรือมากกว่านั้น

 • ampere

  แปลว่า แอมป์

 • angstrom

  แปลว่า อังสตรอม

 • archaic cubic measure

  แปลว่า ตะล่อม 2

  ตัวอย่าง ข้าว 1 ตะล่อมสามารถเก็บไว้กินได้เป็นปีๆ

 • area

  แปลว่า แถบ

  ตัวอย่าง ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง

 • astronomical unit

  แปลว่า หน่วยดาราศาสตร์

  ตัวอย่าง 1 หน่วยดาราศาสตร์มีค่าเท่ากับระยะทางเฉลี่ยระหว่างจุดศูนย์กลางของโลกกับจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์

 • baht

  แปลว่า บ.

 • bowl

  แปลว่า ถ้วย 1

  ตัวอย่าง เมื่อเปิดสำรับออกมาพบว่ามีกับข้าวตั้งเรียงอยู่ 4 ถ้วย

 • box

  แปลว่า หีบ 1

  ตัวอย่าง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำนาฬิกากับหินและหีบดนตรีขนาดใหญ่ 1 หีบมาแสดงในงาน

 • box

  แปลว่า กลัก

  ตัวอย่าง ไม้ขีดทั้งกลักเหลือไม้ขีดอยู่ 2 ก้าน

 • branch

  แปลว่า สาขา

  ตัวอย่าง ร้านของเรามีเพียง 2 สาขาเท่านั้น

 • bunch

  แปลว่า พวง

  ตัวอย่าง ธเนศซื้อพวงมาลัย 2 พวง แขวนหน้ารถ

 • bundle

  แปลว่า ฟ่อน

  ตัวอย่าง เครื่องจักรจะส่งหญ้าที่มัดแล้วออกมาเป็นฟ่อนๆ

 • bundle

  แปลว่า มัด

  ตัวอย่าง เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation