ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Clas

EN-TH Dictionary - หน้า 1/13 มีดังรายการต่อไปนี้

100 grams

แปลว่า ขีด

a Chinese unit of weight

แปลว่า หุน

a numerical noun for some flat thing

แปลว่า บาน

a pound weight

แปลว่า ปอนด์

a Thai unit of linear measure

แปลว่า คืบ

age

แปลว่า ชันษา

ampere

แปลว่า แอมแปร์

ampere

แปลว่า แอมป์

angstrom

แปลว่า อังสตรอม

archaic cubic measure

แปลว่า ตะล่อม 2

area

แปลว่า แถบ

astronomical unit

แปลว่า หน่วยดาราศาสตร์

baht

แปลว่า บ.

bowl

แปลว่า ถ้วย 1

box

แปลว่า หีบ 1

box

แปลว่า กลัก

branch

แปลว่า สาขา

bunch

แปลว่า พวง

bundle

แปลว่า ฟ่อน

bundle

แปลว่า มัด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ