คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด CLAS

จำนวนทั้งหมด 243 คำ - หน้า 1/11

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด CLAS
 1. 100 grams

  แปลว่า ขีด

 2. a Chinese unit of weight

  แปลว่า หุน

 3. a numerical noun for some flat thing

  แปลว่า บาน

 4. a pound weight

  แปลว่า ปอนด์

 5. a Thai unit of linear measure

  แปลว่า คืบ

 6. age

  แปลว่า ชันษา

 7. ampere

  แปลว่า แอมป์

 8. ampere

  แปลว่า แอมแปร์

 9. angstrom

  แปลว่า อังสตรอม

 10. archaic cubic measure

  แปลว่า ตะล่อม

 11. area

  แปลว่า แถบ

 12. astronomical unit

  แปลว่า หน่วยดาราศาสตร์

 13. baht

  แปลว่า บ.

 14. bowl

  แปลว่า ถ้วย

 15. box

  แปลว่า หีบ

 16. box

  แปลว่า กลัก

 17. branch

  แปลว่า สาขา

 18. bunch

  แปลว่า พวง

 19. bundle

  แปลว่า มัด

 20. bundle

  แปลว่า ฟ่อน

 21. bundle

  แปลว่า ขมวด

 22. bundle (of banana leaves rolled up for sale)

  แปลว่า แหนบ

 23. calorie

  แปลว่า แคลอรี่

 24. can

  แปลว่า กระป๋อง