ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Clas

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Clas

EN-TH Dictionary - หน้า 1/13 มีดังรายการต่อไปนี้

100 grams

แปลว่า ขีด

a Chinese unit of weight

แปลว่า หุน

a numerical noun for some flat thing

แปลว่า บาน

a pound weight

แปลว่า ปอนด์

a Thai unit of linear measure

แปลว่า คืบ

age

แปลว่า ชันษา

ampere

แปลว่า แอมแปร์

ampere

แปลว่า แอมป์

angstrom

แปลว่า อังสตรอม

archaic cubic measure

แปลว่า ตะล่อม

area

แปลว่า แถบ

astronomical unit

แปลว่า หน่วยดาราศาสตร์

baht

แปลว่า บ.

bowl

แปลว่า ถ้วย

box

แปลว่า หีบ

box

แปลว่า กลัก

branch

แปลว่า สาขา

bunch

แปลว่า พวง

bundle

แปลว่า ฟ่อน

bundle

แปลว่า มัด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ