ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Aux

EN-TH Dictionary - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

am

แปลว่า รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์

are

แปลว่า เป็น, อยู่, คือ

be

แปลว่า อยู่, เป็น, คือ

be able to

แปลว่า สามารถ, สามารถ

be able to

แปลว่า ได้

being

แปลว่า กำลัง 2

can

แปลว่า ย่อม

can

แปลว่า สามารถ

can2

แปลว่า สามารถ, สามารถที่จะ

could

แปลว่า อาจ

could

แปลว่า กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can, สามารถ

dare

แปลว่า กล้าที่จะ, เสี่ยงที่จะ

did

แปลว่า กริยาช่อง 2 ของกริยา do, ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ

do not

แปลว่า อย่า

does

แปลว่า กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do

even now

แปลว่า ยัก 2

getting

แปลว่า ชักจะ

gradually

แปลว่า ค่อย

had

แปลว่า กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have

had better

แปลว่า น่าจะ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ