ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด AUX - EN-TH Dictionary - หน้า 1/5

 • am

  แปลว่า รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์

 • are

  แปลว่า เป็น, อยู่, คือ

 • be

  แปลว่า อยู่, เป็น, คือ

 • be able to

  แปลว่า สามารถ, สามารถ

 • be able to

  แปลว่า ได้

  ตัวอย่าง พนักงานต้อนรับที่นี่พูดภาษาอังกฤษได้

 • being

  แปลว่า กำลัง 2

  ตัวอย่าง พจนานุกรมมโนทัศน์กำลังพัฒนาอยู่ที่อีดีอาร์

 • can

  แปลว่า ย่อม

  ตัวอย่าง ไม้ต่างชนิดกันย่อมมีความสามารถในการดูดซึมแร่ธาตุต่างๆ แตกต่างกันไป

 • can

  แปลว่า สามารถ

 • can2

  แปลว่า สามารถ, สามารถที่จะ

 • could

  แปลว่า อาจ

  ตัวอย่าง พิษในน้ำมันละหุ่งนั้นอาจแยกออกได้

 • could

  แปลว่า กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can, สามารถ

 • dare

  แปลว่า กล้าที่จะ, เสี่ยงที่จะ

 • did

  แปลว่า กริยาช่อง 2 ของกริยา do, ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ

 • do not

  แปลว่า อย่า

  ตัวอย่าง เวลาซื้อของอย่าเชื่อผู้ขาย ร้อยทั้งร้อยเขาต้องบอกว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้

 • does

  แปลว่า กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do

 • even now

  แปลว่า ยัก 2

  ตัวอย่าง ผมคอยอยู่จนเที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ยักมา

 • getting

  แปลว่า ชักจะ

  ตัวอย่าง นักเรียนถูกตามใจจนชักจะเหลิง

 • gradually

  แปลว่า ค่อย

  ตัวอย่าง การหาผู้ชำนาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ก็หาไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว

 • had

  แปลว่า กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have

 • had better

  แปลว่า น่าจะ

  ตัวอย่าง นพน่าจะเห็นด้วยกับความคิดของพวกเรา

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation