ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Aux

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Aux

EN-TH Dictionary - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

am

แปลว่า รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์

are

แปลว่า เป็น, อยู่, คือ

be

แปลว่า อยู่, เป็น, คือ

be able to

แปลว่า สามารถ, สามารถ

be able to

แปลว่า ได้

being

แปลว่า กำลัง

can

แปลว่า ย่อม

can

แปลว่า สามารถ

can

แปลว่า สามารถ, สามารถที่จะ

could

แปลว่า อาจ

could

แปลว่า กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can, สามารถ

dare

แปลว่า กล้าที่จะ, เสี่ยงที่จะ

did

แปลว่า กริยาช่อง 2 ของกริยา do, ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ

do not

แปลว่า อย่า

does

แปลว่า กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do

even now

แปลว่า ยัก

getting

แปลว่า ชักจะ

gradually

แปลว่า ค่อย

had

แปลว่า กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have

had better

แปลว่า น่าจะ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ