คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด AUX

จำนวนทั้งหมด 92 คำ - หน้า 1/4

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด AUX
 1. am

  แปลว่า รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์

 2. are

  แปลว่า เป็น, อยู่, คือ

 3. be

  แปลว่า อยู่, เป็น, คือ

 4. be able to

  แปลว่า สามารถ, สามารถ

 5. be able to

  แปลว่า ได้

 6. being

  แปลว่า กำลัง

 7. can

  แปลว่า ย่อม

 8. can

  แปลว่า สามารถ

 9. can

  แปลว่า สามารถ, สามารถที่จะ

 10. could

  แปลว่า อาจ

 11. could

  แปลว่า กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can, สามารถ

 12. dare

  แปลว่า กล้าที่จะ, เสี่ยงที่จะ

 13. did

  แปลว่า กริยาช่อง 2 ของกริยา do, ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ

 14. do not

  แปลว่า อย่า

 15. does

  แปลว่า กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do

 16. even now

  แปลว่า ยัก

 17. getting

  แปลว่า ชักจะ

 18. gradually

  แปลว่า ค่อย

 19. had

  แปลว่า กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have

 20. had better

  แปลว่า น่าจะ, ควรจะ

 21. had better

  แปลว่า น่าจะ

 22. hasn't

  แปลว่า คำย่อของ has not

 23. hast

  แปลว่า กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 2 ของ have (คำโบราณ)

 24. hath

  แปลว่า กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 3 ของ have (คำโบราณ)