คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ADV V

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ADV V
  1. roll down

    แปลว่า หลุนๆ