ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด ADJ - EN-TH Dictionary - หน้า 1/767

 • -natured

  แปลว่า ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง

 • -ose

  แปลว่า เต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ

 • a few

  แปลว่า ส่วนน้อย

  ตัวอย่าง ตามปกติอาหารจะมีแป้งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยจะเป็นน้ำตาล

 • a lot

  แปลว่า หนัก

  ตัวอย่าง เขาท้องเสีย จึงถ่ายหนักทั้งวัน

 • a match made in heaven

  แปลว่า บุญทาย

 • a posteriori

  แปลว่า จากผลไปสู่เหตุ

 • abbreviated

  แปลว่า ไม่พอเพียง

 • abbreviated

  แปลว่า สั้น

 • abbreviated

  แปลว่า หายาก

 • abdominal

  แปลว่า เกี่ยวกับท้อง, ตรงช่องท้อง

 • abducent

  แปลว่า ซึ่งดึงออก

 • aberrant

  แปลว่า ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ

 • abiding

  แปลว่า ตลอดไป

 • abject

  แปลว่า ต่ำช้า, เลวทราม

 • abject

  แปลว่า ถ่อมตัว

 • abject

  แปลว่า น่าสังเวช, น่าสงสาร

 • ablaze

  แปลว่า ฟอน

  ตัวอย่าง เธอมองไปยังกองฟอนด้วยความอาลัยรักอย่างสุดซึ้ง

 • ablaze

  แปลว่า ไหม้

 • able

  แปลว่า สมรรถ

 • able

  แปลว่า ศักย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation