คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ADJ

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ADJ
 1. -natured

  แปลว่า ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง

 2. -ose

  แปลว่า เต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ

 3. a few

  แปลว่า ส่วนน้อย

 4. a lot

  แปลว่า หนัก

 5. a match made in heaven

  แปลว่า บุญทาย

 6. a posteriori

  แปลว่า จากผลไปสู่เหตุ

 7. abbreviated

  แปลว่า ไม่พอเพียง

 8. abbreviated

  แปลว่า หายาก

 9. abbreviated

  แปลว่า สั้น

 10. abdominal

  แปลว่า เกี่ยวกับท้อง, ตรงช่องท้อง

 11. abducent

  แปลว่า ซึ่งดึงออก

 12. aberrant

  แปลว่า ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ

 13. abiding

  แปลว่า ตลอดไป

 14. abject

  แปลว่า ต่ำช้า, เลวทราม

 15. abject

  แปลว่า น่าสังเวช, น่าสงสาร

 16. abject

  แปลว่า ถ่อมตัว

 17. ablaze

  แปลว่า ไหม้

 18. ablaze

  แปลว่า ฟอน

 19. able

  แปลว่า ศักย

 20. able

  แปลว่า สมรรถ

 21. able

  แปลว่า ที่มีทักษะดี, เก่ง, มีฝีมือ

 22. able

  แปลว่า ที่มีความสามารถที่จะทำได้

 23. able-bodied

  แปลว่า แข็งแรง

 24. able-bodied

  แปลว่า กำยำล่ำสัน