ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Adj

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Adj

EN-TH Dictionary - หน้า 1/767 มีดังรายการต่อไปนี้

-natured

แปลว่า ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง

-ose

แปลว่า เต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ

a few

แปลว่า ส่วนน้อย

a lot

แปลว่า หนัก

a match made in heaven

แปลว่า บุญทาย

a posteriori

แปลว่า จากผลไปสู่เหตุ

abbreviated

แปลว่า ไม่พอเพียง

abbreviated

แปลว่า สั้น

abbreviated

แปลว่า หายาก

abdominal

แปลว่า เกี่ยวกับท้อง, ตรงช่องท้อง

abducent

แปลว่า ซึ่งดึงออก

aberrant

แปลว่า ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ

abiding

แปลว่า ตลอดไป

abject

แปลว่า ต่ำช้า, เลวทราม

abject

แปลว่า ถ่อมตัว

abject

แปลว่า น่าสังเวช, น่าสงสาร

ablaze

แปลว่า ฟอน

ablaze

แปลว่า ไหม้

able

แปลว่า สมรรถ

able

แปลว่า ศักย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ