ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Abbr

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Abbr

EN-TH Dictionary - หน้า 1/17 มีดังรายการต่อไปนี้

'll

แปลว่า จะ (ตัวย่อของ will หรือ shall)

'twixt

แปลว่า คำย่อจาก betwixt

A.B.

แปลว่า อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), ศิลปศาสตรบัณฑิต

A.D.

แปลว่า ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), ค.ศ.

A.M.

แปลว่า เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

a.m.

แปลว่า เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

AM

แปลว่า เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

am

แปลว่า เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

amu

แปลว่า หน่วยของมวลอะตอม (คำย่อของ Atomic Mass Unit)

aren't

แปลว่า คำย่อของ are not

B and B

แปลว่า คำย่อของ bed and breakfast

B.A.

แปลว่า ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts), วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์

B.C.

แปลว่า ก่อนคริสต์ศักราช (คำย่อของ before Christ)

Bart

แปลว่า คำย่อของ Baronet

BBC

แปลว่า คำย่อของ British Broadcasting Corporation

BBQ

แปลว่า คำย่อของ barbecue

BC

แปลว่า ก่อนคริสต์ศักราช (before Christ)

BCC

แปลว่า ย่อมาจาก Blind carbon copy แปลว่า ส่งสำเนาลับถึง อีเมลผู้รับในช่อง BCC จะได้รับข้อความที่เหมือนกับในช่อง To และ CC ทุกประการ แต่จะมีจุดแตกต่างที่ ผู้รับในช่อง To และ CC จะไม่เห็นอีเมลในช่อง BCC

biz

แปลว่า ธุรกิจ

bn

แปลว่า พันล้าน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ