ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด ABBR - EN-TH Dictionary - หน้า 1/16

 • 'll

  แปลว่า จะ (ตัวย่อของ will หรือ shall)

 • 'twixt

  แปลว่า คำย่อจาก betwixt

 • A.B.

  แปลว่า อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • A.D.

  แปลว่า ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini), ค.ศ.

 • A.M.

  แปลว่า เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

 • a.m.

  แปลว่า เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

 • AM

  แปลว่า เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

 • am2

  แปลว่า เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

 • amu

  แปลว่า หน่วยของมวลอะตอม (คำย่อของ Atomic Mass Unit)

 • aren't

  แปลว่า คำย่อของ are not

 • B and B

  แปลว่า คำย่อของ bed and breakfast

 • B.A.

  แปลว่า ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts), วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์

 • B.C.

  แปลว่า ก่อนคริสต์ศักราช (คำย่อของ before Christ)

 • Bart

  แปลว่า คำย่อของ Baronet

 • BBC

  แปลว่า คำย่อของ British Broadcasting Corporation

 • BBQ

  แปลว่า คำย่อของ barbecue

 • BC

  แปลว่า ก่อนคริสต์ศักราช (before Christ)

 • biz

  แปลว่า ธุรกิจ

 • bn

  แปลว่า พันล้าน

 • Br.

  แปลว่า คำย่อของ British

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation