ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท ์v

EN-TH Dictionary มีดังรายการต่อไปนี้

recover

แปลว่า สร่าง


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ