รวมหมวดหมู่ ของ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

EN-TH Dictionary แอปพลิเคชันพจนานุกรมสำหรับค้นหาคำศัพท์และแปลความหมายทั้งภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ออกแบบมาภายใต้โจทย์ที่ว่า ถึงเวลาที่ควรจะมีแอปพลิเคชันพจนานุกรมที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย และสวยงาม

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด A-Z

จัดหมวดหมู่ตามประเภท/ลักษณะคำ