ค้นหาAntonyms

Antonyms หมวดตัวอักษร Z

Antonyms มีดังรายการต่อไปนี้

zip

ความหมายตรงข้ามกับ unzip


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ