ค้นหาAntonyms

Antonyms หมวดตัวอักษร W

Antonyms - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

work

ความหมายตรงข้ามกับ play

worship

ความหมายตรงข้ามกับ detest

worth

ความหมายตรงข้ามกับ uselessness

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ