ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร W

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร W

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

waive

ความหมายตรงข้ามกับ require

warm

ความหมายตรงข้ามกับ cool

warm

ความหมายตรงข้ามกับ cold

warm

ความหมายตรงข้ามกับ chilly

waste

ความหมายตรงข้ามกับ save

wax

ความหมายตรงข้ามกับ wane

well

ความหมายตรงข้ามกับ badly

west

ความหมายตรงข้ามกับ east

wet

ความหมายตรงข้ามกับ dry

wicked

ความหมายตรงข้ามกับ good

wicked

ความหมายตรงข้ามกับ angelic

wide

ความหมายตรงข้ามกับ narrow

willing

ความหมายตรงข้ามกับ involuntary

willing

ความหมายตรงข้ามกับ reluctant

win

ความหมายตรงข้ามกับ lose

win

ความหมายตรงข้ามกับ loss

wisdom

ความหมายตรงข้ามกับ foolishness

wise

ความหมายตรงข้ามกับ foolish

with

ความหมายตรงข้ามกับ without

within

ความหมายตรงข้ามกับ outside

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ