ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร V

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร V

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน มีดังรายการต่อไปนี้

vague

ความหมายตรงข้ามกับ clear

vague

ความหมายตรงข้ามกับ definite

valuable

ความหมายตรงข้ามกับ worthless

vanish

ความหมายตรงข้ามกับ appear

vast

ความหมายตรงข้ามกับ little

vast

ความหมายตรงข้ามกับ tiny

vast

ความหมายตรงข้ามกับ small

vertical

ความหมายตรงข้ามกับ horizontal

victory

ความหมายตรงข้ามกับ defeat

villain

ความหมายตรงข้ามกับ hero

virtue

ความหมายตรงข้ามกับ vice

visible

ความหมายตรงข้ามกับ invisible

visitor

ความหมายตรงข้ามกับ host

visitor

ความหมายตรงข้ามกับ hostess

voluntary

ความหมายตรงข้ามกับ involuntary

voluntary

ความหมายตรงข้ามกับ reluctant


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ