ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร U

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร U

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน มีดังรายการต่อไปนี้

ultimate

ความหมายตรงข้ามกับ first

ultimate

ความหมายตรงข้ามกับ primary

ultimate

ความหมายตรงข้ามกับ primary

understand

ความหมายตรงข้ามกับ misunderstand

union

ความหมายตรงข้ามกับ separation

up

ความหมายตรงข้ามกับ down

upright

ความหมายตรงข้ามกับ upside-down

upset

ความหมายตรงข้ามกับ comfort

upset

ความหมายตรงข้ามกับ stabilize

upstairs

ความหมายตรงข้ามกับ downstairs

urge

ความหมายตรงข้ามกับ discourage

urge

ความหมายตรงข้ามกับ deter

urge

ความหมายตรงข้ามกับ opposed

us

ความหมายตรงข้ามกับ them


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ