ค้นหาAntonyms

Antonyms หมวดตัวอักษร T

Antonyms - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

(the) same

ความหมายตรงข้ามกับ the other

(the) same

ความหมายตรงข้ามกับ different

talkative

ความหมายตรงข้ามกับ soft

talkative

ความหมายตรงข้ามกับ quiet

tall

ความหมายตรงข้ามกับ short

tame

ความหมายตรงข้ามกับ wild

teach

ความหมายตรงข้ามกับ learn

tell the truth

ความหมายตรงข้ามกับ lie

tell the truth

ความหมายตรงข้ามกับ dishonesty

temporary

ความหมายตรงข้ามกับ permanent

thaw

ความหมายตรงข้ามกับ freeze

thaw

ความหมายตรงข้ามกับ freeze

there

ความหมายตรงข้ามกับ here

thick

ความหมายตรงข้ามกับ thin

thick

ความหมายตรงข้ามกับ skinny

thick

ความหมายตรงข้ามกับ slender

thin

ความหมายตรงข้ามกับ thick

thorough

ความหมายตรงข้ามกับ careless

thrifty

ความหมายตรงข้ามกับ wasteful

throw

ความหมายตรงข้ามกับ catch

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ