ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร S

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร S

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 3/5 มีดังรายการต่อไปนี้

slow

ความหมายตรงข้ามกับ fast

slow

ความหมายตรงข้ามกับ quick

slow

ความหมายตรงข้ามกับ rapid

smile

ความหมายตรงข้ามกับ frown

solid

ความหมายตรงข้ามกับ liquid

soon

ความหมายตรงข้ามกับ later

sorrow

ความหมายตรงข้ามกับ joy

sour

ความหมายตรงข้ามกับ sweet

sow

ความหมายตรงข้ามกับ reap

sow

ความหมายตรงข้ามกับ harvest

speak

ความหมายตรงข้ามกับ listen

speechless

ความหมายตรงข้ามกับ talkative

spend

ความหมายตรงข้ามกับ save

stale

ความหมายตรงข้ามกับ fresh

stationary

ความหมายตรงข้ามกับ moving

stay

ความหมายตรงข้ามกับ leave

steal

ความหมายตรงข้ามกับ return

steal

ความหมายตรงข้ามกับ provide

sterile

ความหมายตรงข้ามกับ fertile

still

ความหมายตรงข้ามกับ moving

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ