ค้นหา  Antonyms

หมวด s - Antonyms - หน้า 3/5

 • slow

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) quick

 • slow

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) rapid

 • smile

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) frown

 • solid

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) liquid

 • soon

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) later

 • sorrow

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) joy

 • sour

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) sweet

 • sow

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) reap

 • sow

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) harvest

 • speak

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) listen

 • speechless

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) talkative

 • spend

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) save

 • stale

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) fresh

 • stationary

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) moving

 • stay

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) leave

 • steal

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) return

 • steal

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) provide

 • sterile

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) fertile

 • still

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) moving

 • stingy

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) generous

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม Antonyms

 1. 1. above

 2. 2. brave

 3. 3. clean

 4. 4. deep

 5. 5. early

 6. 6. fail

 7. 7. generous

 8. 8. happy

 9. 9. honest

 10. 10. kind

 11. 11. noisy

 12. 12. over

 13. 13. pass

 14. 14. sharp

 15. 15. shy

 16. 16. strong

 17. 17. talkative

 18. 18. together

 19. 19. top

 20. 20. vanish