ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร S

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร S

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/5 มีดังรายการต่อไปนี้

shack

ความหมายตรงข้ามกับ palace

shame

ความหมายตรงข้ามกับ honor

sharp

ความหมายตรงข้ามกับ dull

sharp

ความหมายตรงข้ามกับ dim

sharp

ความหมายตรงข้ามกับ blunt

she

ความหมายตรงข้ามกับ he

show

ความหมายตรงข้ามกับ hide

shut

ความหมายตรงข้ามกับ open

shy

ความหมายตรงข้ามกับ outgoing

sick

ความหมายตรงข้ามกับ healthy

silence

ความหมายตรงข้ามกับ sound

silence

ความหมายตรงข้ามกับ noisy

simple

ความหมายตรงข้ามกับ complex

simple

ความหมายตรงข้ามกับ difficult

simple

ความหมายตรงข้ามกับ fancy

single

ความหมายตรงข้ามกับ married

single

ความหมายตรงข้ามกับ plural

sit

ความหมายตรงข้ามกับ stand

slack

ความหมายตรงข้ามกับ tight

slave

ความหมายตรงข้ามกับ master

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ