ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร S

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร S

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

safe

ความหมายตรงข้ามกับ dangerous

same

ความหมายตรงข้ามกับ different

sane, balanced, equal, tame, unangry, wise, reasonable

ความหมายตรงข้ามกับ crazy

satisfactory

ความหมายตรงข้ามกับ unsatisfactory

secure

ความหมายตรงข้ามกับ vulnerable

secure

ความหมายตรงข้ามกับ insecure

segregate

ความหมายตรงข้ามกับ integrate

self-control

ความหมายตรงข้ามกับ excited

self-control

ความหมายตรงข้ามกับ agitated

self-control

ความหมายตรงข้ามกับ anxious

self-control

ความหมายตรงข้ามกับ panic

self-control

ความหมายตรงข้ามกับ turbulence

send

ความหมายตรงข้ามกับ get

send

ความหมายตรงข้ามกับ receive

send

ความหมายตรงข้ามกับ take

sensational

ความหมายตรงข้ามกับ dull

sensational

ความหมายตรงข้ามกับ dim

sensational

ความหมายตรงข้ามกับ blunt

serious

ความหมายตรงข้ามกับ trivial

servant

ความหมายตรงข้ามกับ master

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ