ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร S

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

safe

ความหมายตรงข้ามกับ dangerous

same

ความหมายตรงข้ามกับ different

sane, balanced, equal, tame, unangry, wise, reasonable

ความหมายตรงข้ามกับ crazy

satisfactory

ความหมายตรงข้ามกับ unsatisfactory

secure

ความหมายตรงข้ามกับ vulnerable

secure

ความหมายตรงข้ามกับ insecure

segregate

ความหมายตรงข้ามกับ integrate

self-control

ความหมายตรงข้ามกับ excited

self-control

ความหมายตรงข้ามกับ agitated

self-control

ความหมายตรงข้ามกับ anxious

self-control

ความหมายตรงข้ามกับ panic

self-control

ความหมายตรงข้ามกับ turbulence

send

ความหมายตรงข้ามกับ get

send

ความหมายตรงข้ามกับ receive

send

ความหมายตรงข้ามกับ take

sensational

ความหมายตรงข้ามกับ dull

sensational

ความหมายตรงข้ามกับ dim

sensational

ความหมายตรงข้ามกับ blunt

serious

ความหมายตรงข้ามกับ trivial

servant

ความหมายตรงข้ามกับ master

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ