ค้นหา  Antonyms

หมวด r - Antonyms - หน้า 1/2

 • raise

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) lower

 • random

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) specific

 • raw

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) cooked

 • ready

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) unprepared

 • real

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) fake

 • regret

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) rejoice

 • regular

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) irregular

 • regular

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) unusual

 • relax

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) tense

 • relax

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) tighten

 • remember

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) forget

 • repair

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) destroy

 • retain

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) lose

 • retain

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) let go

 • ridiculous

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) sensible

 • right

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) wrong

 • right

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) incorrect

 • right-side-up

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) upside-down

 • rigid

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) lax

 • rigid

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) flexible

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม Antonyms

 1. 1. above

 2. 2. brave

 3. 3. clean

 4. 4. deep

 5. 5. early

 6. 6. fail

 7. 7. generous

 8. 8. happy

 9. 9. honest

 10. 10. kind

 11. 11. noisy

 12. 12. over

 13. 13. pass

 14. 14. sharp

 15. 15. shy

 16. 16. strong

 17. 17. talkative

 18. 18. together

 19. 19. top

 20. 20. vanish