ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร R

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร R

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

raise

ความหมายตรงข้ามกับ lower

random

ความหมายตรงข้ามกับ specific

raw

ความหมายตรงข้ามกับ cooked

ready

ความหมายตรงข้ามกับ unprepared

real

ความหมายตรงข้ามกับ fake

regret

ความหมายตรงข้ามกับ rejoice

regular

ความหมายตรงข้ามกับ irregular

regular

ความหมายตรงข้ามกับ unusual

relax

ความหมายตรงข้ามกับ tense

relax

ความหมายตรงข้ามกับ tighten

remember

ความหมายตรงข้ามกับ forget

repair

ความหมายตรงข้ามกับ destroy

retain

ความหมายตรงข้ามกับ lose

retain

ความหมายตรงข้ามกับ let go

ridiculous

ความหมายตรงข้ามกับ sensible

right

ความหมายตรงข้ามกับ wrong

right

ความหมายตรงข้ามกับ incorrect

right-side-up

ความหมายตรงข้ามกับ upside-down

rigid

ความหมายตรงข้ามกับ lax

rigid

ความหมายตรงข้ามกับ flexible

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ