ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร Q

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน มีดังรายการต่อไปนี้

qualified

ความหมายตรงข้ามกับ unqualified

quality

ความหมายตรงข้ามกับ inferiority

quit

ความหมายตรงข้ามกับ start

quit

ความหมายตรงข้ามกับ go


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ