ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร P

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร P

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

pacify

ความหมายตรงข้ามกับ agitate

pain

ความหมายตรงข้ามกับ pleasure

pain

ความหมายตรงข้ามกับ joy

parent

ความหมายตรงข้ามกับ child

part

ความหมายตรงข้ามกับ whole

partial

ความหมายตรงข้ามกับ complete

particular

ความหมายตรงข้ามกับ general

pass

ความหมายตรงข้ามกับ fail

pass

ความหมายตรงข้ามกับ fail

pass

ความหมายตรงข้ามกับ failure

passive

ความหมายตรงข้ามกับ active

past

ความหมายตรงข้ามกับ present

patient

ความหมายตรงข้ามกับ impatient

peace

ความหมายตรงข้ามกับ war

peace

ความหมายตรงข้ามกับ disturbance

peace

ความหมายตรงข้ามกับ uproar

permanent

ความหมายตรงข้ามกับ unstable

permanent

ความหมายตรงข้ามกับ temporary

permit

ความหมายตรงข้ามกับ prevent

permit

ความหมายตรงข้ามกับ refuse

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ