ค้นหาAntonyms

Antonyms หมวดตัวอักษร O

Antonyms - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ordinary

ความหมายตรงข้ามกับ rare

ordinary

ความหมายตรงข้ามกับ unique

ordinary

ความหมายตรงข้ามกับ irregular

ordinary

ความหมายตรงข้ามกับ unusual

over

ความหมายตรงข้ามกับ under

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ