ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร O

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร O

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

obese

ความหมายตรงข้ามกับ thin

obese

ความหมายตรงข้ามกับ skinny

obese

ความหมายตรงข้ามกับ slender

obvious

ความหมายตรงข้ามกับ hidden

occupied

ความหมายตรงข้ามกับ vacant

occupied

ความหมายตรงข้ามกับ empty

occupied

ความหมายตรงข้ามกับ free

offend

ความหมายตรงข้ามกับ please

offer

ความหมายตรงข้ามกับ refuse

often

ความหมายตรงข้ามกับ seldom

old

ความหมายตรงข้ามกับ young

on

ความหมายตรงข้ามกับ off

once

ความหมายตรงข้ามกับ now

one

ความหมายตรงข้ามกับ several

open

ความหมายตรงข้ามกับ secretive

opposite

ความหมายตรงข้ามกับ parallel

order

ความหมายตรงข้ามกับ disarray

ordinary

ความหมายตรงข้ามกับ uncommon

ordinary

ความหมายตรงข้ามกับ extraordinary

ordinary

ความหมายตรงข้ามกับ exceptional

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ