ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร N

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร N

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

nadir

ความหมายตรงข้ามกับ zenith

naïve

ความหมายตรงข้ามกับ sophisticated

nasty

ความหมายตรงข้ามกับ nice

natural

ความหมายตรงข้ามกับ artificial

near

ความหมายตรงข้ามกับ far

never

ความหมายตรงข้ามกับ always

new

ความหมายตรงข้ามกับ old

new

ความหมายตรงข้ามกับ used

new

ความหมายตรงข้ามกับ secondhand

no

ความหมายตรงข้ามกับ yes

nobody

ความหมายตรงข้ามกับ everybody

noisy

ความหมายตรงข้ามกับ soft

noisy

ความหมายตรงข้ามกับ quiet

noisy

ความหมายตรงข้ามกับ quiet

none

ความหมายตรงข้ามกับ all

none

ความหมายตรงข้ามกับ any

none

ความหมายตรงข้ามกับ some

nonsense

ความหมายตรงข้ามกับ sense

north

ความหมายตรงข้ามกับ south

nothing

ความหมายตรงข้ามกับ something

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ