ค้นหาAntonyms

Antonyms หมวดตัวอักษร M

Antonyms - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

mild

ความหมายตรงข้ามกับ rough

mild

ความหมายตรงข้ามกับ harsh

minimum

ความหมายตรงข้ามกับ maximum

miscellaneous

ความหมายตรงข้ามกับ specific

mistake

ความหมายตรงข้ามกับ accuracy

mix

ความหมายตรงข้ามกับ separate

moist

ความหมายตรงข้ามกับ dry

more

ความหมายตรงข้ามกับ less

most

ความหมายตรงข้ามกับ least

mother

ความหมายตรงข้ามกับ father

move

ความหมายตรงข้ามกับ stay

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ