ค้นหา  Antonyms

หมวด m - Antonyms - หน้า 2/2

 • mild

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) rough

 • mild

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) harsh

 • minimum

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) maximum

 • miscellaneous

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) specific

 • mistake

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) accuracy

 • mix

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) separate

 • moist

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) dry

 • more

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) less

 • most

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) least

 • mother

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) father

 • move

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) stay

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม Antonyms

 1. 1. above

 2. 2. brave

 3. 3. clean

 4. 4. deep

 5. 5. early

 6. 6. fail

 7. 7. generous

 8. 8. happy

 9. 9. honest

 10. 10. kind

 11. 11. noisy

 12. 12. over

 13. 13. pass

 14. 14. sharp

 15. 15. shy

 16. 16. strong

 17. 17. talkative

 18. 18. together

 19. 19. top

 20. 20. vanish