ค้นหา  Antonyms

หมวด m - Antonyms - หน้า 1/2

 • mad

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) happy

 • mad

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) pleased

 • mad

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) sane

 • mad

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) sensible

 • magnetized

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) demagnetized

 • magnetized

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) repel

 • maintain

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) discontinue

 • major

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) minor

 • majority

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) minority

 • make

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) destroy

 • male

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) female

 • man

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) women

 • many

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) few

 • marvelous

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) terrible

 • mature

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) immature

 • melt

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) freeze

 • merry

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) sad

 • merry

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) miserable

 • messy

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) tidy

 • messy

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) neat

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม Antonyms

 1. 1. above

 2. 2. brave

 3. 3. clean

 4. 4. deep

 5. 5. early

 6. 6. fail

 7. 7. generous

 8. 8. happy

 9. 9. honest

 10. 10. kind

 11. 11. noisy

 12. 12. over

 13. 13. pass

 14. 14. sharp

 15. 15. shy

 16. 16. strong

 17. 17. talkative

 18. 18. together

 19. 19. top

 20. 20. vanish