ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร M

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร M

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

mad

ความหมายตรงข้ามกับ happy

mad

ความหมายตรงข้ามกับ pleased

mad

ความหมายตรงข้ามกับ sane

mad

ความหมายตรงข้ามกับ sensible

magnetized

ความหมายตรงข้ามกับ demagnetized

magnetized

ความหมายตรงข้ามกับ repel

maintain

ความหมายตรงข้ามกับ discontinue

major

ความหมายตรงข้ามกับ minor

majority

ความหมายตรงข้ามกับ minority

make

ความหมายตรงข้ามกับ destroy

male

ความหมายตรงข้ามกับ female

man

ความหมายตรงข้ามกับ women

many

ความหมายตรงข้ามกับ few

marvelous

ความหมายตรงข้ามกับ terrible

mature

ความหมายตรงข้ามกับ immature

melt

ความหมายตรงข้ามกับ freeze

merry

ความหมายตรงข้ามกับ sad

merry

ความหมายตรงข้ามกับ miserable

messy

ความหมายตรงข้ามกับ tidy

messy

ความหมายตรงข้ามกับ neat

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ