ค้นหาAntonyms

Antonyms หมวดตัวอักษร L

Antonyms - หน้า 3/3 มีดังรายการต่อไปนี้

loyal

ความหมายตรงข้ามกับ disloyal

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ