ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร L

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร L

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

land

ความหมายตรงข้ามกับ sea

landlord

ความหมายตรงข้ามกับ tenant

large

ความหมายตรงข้ามกับ little

large

ความหมายตรงข้ามกับ tiny

large

ความหมายตรงข้ามกับ small

last

ความหมายตรงข้ามกับ first

last

ความหมายตรงข้ามกับ primary

laugh

ความหมายตรงข้ามกับ weep

laugh

ความหมายตรงข้ามกับ cry

lawful

ความหมายตรงข้ามกับ illegal

lawful

ความหมายตรงข้ามกับ unlawful

lawyer

ความหมายตรงข้ามกับ client

lazy

ความหมายตรงข้ามกับ industrious

lazy

ความหมายตรงข้ามกับ energetic

lead

ความหมายตรงข้ามกับ follow

leave

ความหมายตรงข้ามกับ arrive

leave

ความหมายตรงข้ามกับ stay

left

ความหมายตรงข้ามกับ right

lengthen

ความหมายตรงข้ามกับ shorten

lenient

ความหมายตรงข้ามกับ strict

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ