ค้นหาAntonyms

Antonyms หมวดตัวอักษร K

Antonyms มีดังรายการต่อไปนี้

kind

ความหมายตรงข้ามกับ cruel

king

ความหมายตรงข้ามกับ queen

king

ความหมายตรงข้ามกับ subject

knowledge

ความหมายตรงข้ามกับ ignorance

known

ความหมายตรงข้ามกับ unknown


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ