ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร K

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร K

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน มีดังรายการต่อไปนี้

kind

ความหมายตรงข้ามกับ cruel

king

ความหมายตรงข้ามกับ queen

king

ความหมายตรงข้ามกับ subject

knowledge

ความหมายตรงข้ามกับ ignorance

known

ความหมายตรงข้ามกับ unknown


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ