ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร J

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร J

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน มีดังรายการต่อไปนี้

join

ความหมายตรงข้ามกับ separate

joy

ความหมายตรงข้ามกับ sadness

junior

ความหมายตรงข้ามกับ senior

just

ความหมายตรงข้ามกับ unjust

justice

ความหมายตรงข้ามกับ injustice


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ