ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร I

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร I

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

idle

ความหมายตรงข้ามกับ active

ignorance

ความหมายตรงข้ามกับ perceive

ignorance

ความหมายตรงข้ามกับ notice

ill

ความหมายตรงข้ามกับ healthy

imitation

ความหมายตรงข้ามกับ genuine

immense

ความหมายตรงข้ามกับ tiny

immense

ความหมายตรงข้ามกับ minute

impolite

ความหมายตรงข้ามกับ polite

impolite

ความหมายตรงข้ามกับ courteous

important

ความหมายตรงข้ามกับ trivial

imprison

ความหมายตรงข้ามกับ free

imprison

ความหมายตรงข้ามกับ freedom

in

ความหมายตรงข้ามกับ out

include

ความหมายตรงข้ามกับ exclude

increase

ความหมายตรงข้ามกับ decrease

increase

ความหมายตรงข้ามกับ reduce

indefinite

ความหมายตรงข้ามกับ clear

indefinite

ความหมายตรงข้ามกับ definite

individual

ความหมายตรงข้ามกับ group

inexpensive

ความหมายตรงข้ามกับ expensive

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ