ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร H

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

hire

ความหมายตรงข้ามกับ fire

his

ความหมายตรงข้ามกับ hers

hold

ความหมายตรงข้ามกับ let go

honest

ความหมายตรงข้ามกับ lie

honest

ความหมายตรงข้ามกับ dishonesty

horrible

ความหมายตรงข้ามกับ pleasant

huge

ความหมายตรงข้ามกับ minute

huge

ความหมายตรงข้ามกับ little

huge

ความหมายตรงข้ามกับ tiny

huge

ความหมายตรงข้ามกับ small

huge

ความหมายตรงข้ามกับ tiny

hunger

ความหมายตรงข้ามกับ thirst

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ