ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร H

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร H

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

handsome

ความหมายตรงข้ามกับ ugly

happy

ความหมายตรงข้ามกับ sad

happy

ความหมายตรงข้ามกับ miserable

hard

ความหมายตรงข้ามกับ soft

harmful

ความหมายตรงข้ามกับ harmless

hate

ความหมายตรงข้ามกับ love

hate

ความหมายตรงข้ามกับ worship

he

ความหมายตรงข้ามกับ she

head

ความหมายตรงข้ามกับ foot

heal

ความหมายตรงข้ามกับ infect

heaven

ความหมายตรงข้ามกับ hell

height

ความหมายตรงข้ามกับ depth

hello

ความหมายตรงข้ามกับ good bye

help

ความหมายตรงข้ามกับ hinder

help

ความหมายตรงข้ามกับ hurt

hero

ความหมายตรงข้ามกับ coward

hi

ความหมายตรงข้ามกับ good bye

high

ความหมายตรงข้ามกับ low

hill

ความหมายตรงข้ามกับ valley

him

ความหมายตรงข้ามกับ her

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ