ค้นหาAntonyms

Antonyms หมวดตัวอักษร G

Antonyms - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

grief

ความหมายตรงข้ามกับ joy

ground

ความหมายตรงข้ามกับ sky

grow

ความหมายตรงข้ามกับ shrink

guard

ความหมายตรงข้ามกับ attack

guess

ความหมายตรงข้ามกับ know

guest

ความหมายตรงข้ามกับ host

guest

ความหมายตรงข้ามกับ hostess

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ