ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร G

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร G

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

gain

ความหมายตรงข้ามกับ lose

gather

ความหมายตรงข้ามกับ distribute

generous

ความหมายตรงข้ามกับ stingy

gentle

ความหมายตรงข้ามกับ rough

gentle

ความหมายตรงข้ามกับ harsh

giant

ความหมายตรงข้ามกับ dwarf

give

ความหมายตรงข้ามกับ get

give

ความหมายตรงข้ามกับ receive

give

ความหมายตรงข้ามกับ take

glad

ความหมายตรงข้ามกับ sorry

glad

ความหมายตรงข้ามกับ sad

gloomy

ความหมายตรงข้ามกับ cheerful

glossy

ความหมายตรงข้ามกับ dull

go

ความหมายตรงข้ามกับ come

gorgeous

ความหมายตรงข้ามกับ ugly

grant

ความหมายตรงข้ามกับ refuse

great

ความหมายตรงข้ามกับ little

great

ความหมายตรงข้ามกับ tiny

great

ความหมายตรงข้ามกับ small

greedy

ความหมายตรงข้ามกับ generous

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ