ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร F

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร F

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 3/4 มีดังรายการต่อไปนี้

forelegs

ความหมายตรงข้ามกับ hind legs

forget

ความหมายตรงข้ามกับ remember

forgive

ความหมายตรงข้ามกับ blame

forgiveness

ความหมายตรงข้ามกับ revenge

forgiveness

ความหมายตรงข้ามกับ blame

fortunate

ความหมายตรงข้ามกับ unfortunate

fortunate

ความหมายตรงข้ามกับ unfortunate

fortune

ความหมายตรงข้ามกับ bad luck

forward

ความหมายตรงข้ามกับ backward

found

ความหมายตรงข้ามกับ lost

frank

ความหมายตรงข้ามกับ secretive

free

ความหมายตรงข้ามกับ restricted

free

ความหมายตรงข้ามกับ bound

free

ความหมายตรงข้ามกับ captive

frequent

ความหมายตรงข้ามกับ seldom

frequent

ความหมายตรงข้ามกับ seldom

frequently

ความหมายตรงข้ามกับ occasionally

fresh

ความหมายตรงข้ามกับ stale

fresh

ความหมายตรงข้ามกับ old

friend

ความหมายตรงข้ามกับ foe

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ