ค้นหา  Antonyms

หมวด f - Antonyms - หน้า 2/2

 • forgiveness

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) blame

 • fortunate

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) unfortunate

 • forward

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) backward

 • frank

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) secretive

 • free

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) restricted

 • frequent

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) seldom

 • fresh

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) stale

 • friend

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) foe

 • friend

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) enemy

 • friend

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) stranger

 • full

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) empty

 • funny

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) sad

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม Antonyms

 1. 1. above

 2. 2. brave

 3. 3. clean

 4. 4. deep

 5. 5. early

 6. 6. fail

 7. 7. generous

 8. 8. happy

 9. 9. honest

 10. 10. kind

 11. 11. noisy

 12. 12. over

 13. 13. pass

 14. 14. sharp

 15. 15. shy

 16. 16. strong

 17. 17. talkative

 18. 18. together

 19. 19. top

 20. 20. vanish