ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร F

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร F

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/4 มีดังรายการต่อไปนี้

final

ความหมายตรงข้ามกับ first

find

ความหมายตรงข้ามกับ lose

finish

ความหมายตรงข้ามกับ start

finish

ความหมายตรงข้ามกับ go

firm

ความหมายตรงข้ามกับ flabby

first

ความหมายตรงข้ามกับ final

first

ความหมายตรงข้ามกับ last

flat

ความหมายตรงข้ามกับ hilly

flexible

ความหมายตรงข้ามกับ stiff

float

ความหมายตรงข้ามกับ sink

floor

ความหมายตรงข้ามกับ ceiling

fold

ความหมายตรงข้ามกับ unfold

follow

ความหมายตรงข้ามกับ lead

foolish

ความหมายตรงข้ามกับ wise

for

ความหมายตรงข้ามกับ against

fore

ความหมายตรงข้ามกับ back

fore

ความหมายตรงข้ามกับ aft

foreground

ความหมายตรงข้ามกับ background

foreign

ความหมายตรงข้ามกับ domestic

foreigner

ความหมายตรงข้ามกับ native

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ