ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร F

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร F

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

fade

ความหมายตรงข้ามกับ brighten

fail

ความหมายตรงข้ามกับ pass

fail

ความหมายตรงข้ามกับ succeed

failure

ความหมายตรงข้ามกับ success

false

ความหมายตรงข้ามกับ true

false

ความหมายตรงข้ามกับ correct

famous

ความหมายตรงข้ามกับ unknown

fancy

ความหมายตรงข้ามกับ plain

far

ความหมายตรงข้ามกับ near

fast

ความหมายตรงข้ามกับ slow

fat

ความหมายตรงข้ามกับ thin

fat

ความหมายตรงข้ามกับ skinny

fat

ความหมายตรงข้ามกับ slender

fat

ความหมายตรงข้ามกับ slim

fear

ความหมายตรงข้ามกับ courage

feeble

ความหมายตรงข้ามกับ strong

feeble

ความหมายตรงข้ามกับ powerful

female

ความหมายตรงข้ามกับ male

few

ความหมายตรงข้ามกับ many

fiction

ความหมายตรงข้ามกับ fact

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ