ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร E

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร E

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 2/3 มีดังรายการต่อไปนี้

enormous

ความหมายตรงข้ามกับ minute

enter

ความหมายตรงข้ามกับ exit

entrance

ความหมายตรงข้ามกับ exit

envy

ความหมายตรงข้ามกับ Generosity

equal

ความหมายตรงข้ามกับ different

even

ความหมายตรงข้ามกับ odd

evening

ความหมายตรงข้ามกับ morning

everybody

ความหมายตรงข้ามกับ nobody

everything

ความหมายตรงข้ามกับ nothing

evil

ความหมายตรงข้ามกับ good

evil

ความหมายตรงข้ามกับ angle

evil

ความหมายตรงข้ามกับ angelic

exactly

ความหมายตรงข้ามกับ about

exactly

ความหมายตรงข้ามกับ approximately

excited

ความหมายตรงข้ามกับ calm

exciting

ความหมายตรงข้ามกับ boring

exit

ความหมายตรงข้ามกับ enter

exit

ความหมายตรงข้ามกับ entrance

expand

ความหมายตรงข้ามกับ contract

expensive

ความหมายตรงข้ามกับ cheap

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ