ค้นหาAntonyms

Antonyms หมวดตัวอักษร E

Antonyms - หน้า 2/3 มีดังรายการต่อไปนี้

enormous

ความหมายตรงข้ามกับ minute

enter

ความหมายตรงข้ามกับ exit

entrance

ความหมายตรงข้ามกับ exit

equal

ความหมายตรงข้ามกับ different

even

ความหมายตรงข้ามกับ odd

evening

ความหมายตรงข้ามกับ morning

everybody

ความหมายตรงข้ามกับ nobody

everything

ความหมายตรงข้ามกับ nothing

evil

ความหมายตรงข้ามกับ good

evil

ความหมายตรงข้ามกับ angle

evil

ความหมายตรงข้ามกับ angelic

exactly

ความหมายตรงข้ามกับ about

exactly

ความหมายตรงข้ามกับ approximately

excited

ความหมายตรงข้ามกับ calm

exciting

ความหมายตรงข้ามกับ boring

exit

ความหมายตรงข้ามกับ enter

exit

ความหมายตรงข้ามกับ entrance

expand

ความหมายตรงข้ามกับ contract

expensive

ความหมายตรงข้ามกับ cheap

export

ความหมายตรงข้ามกับ import

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ