ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร E

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร E

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

early

ความหมายตรงข้ามกับ late

early

ความหมายตรงข้ามกับ later

earth

ความหมายตรงข้ามกับ sky

east

ความหมายตรงข้ามกับ west

easy

ความหมายตรงข้ามกับ hard

easy

ความหมายตรงข้ามกับ difficult

ebb

ความหมายตรงข้ามกับ flow

elementary

ความหมายตรงข้ามกับ advanced

emigration

ความหมายตรงข้ามกับ immigration

employer

ความหมายตรงข้ามกับ employee

empty

ความหมายตรงข้ามกับ full

encourage

ความหมายตรงข้ามกับ discourage

encourage

ความหมายตรงข้ามกับ deter

encourage

ความหมายตรงข้ามกับ opposed

end

ความหมายตรงข้ามกับ begin

end

ความหมายตรงข้ามกับ start

end

ความหมายตรงข้ามกับ beginning

ending

ความหมายตรงข้ามกับ beginning

enemy

ความหมายตรงข้ามกับ friend

enormous

ความหมายตรงข้ามกับ tiny

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ