ค้นหา  Antonyms

หมวด c - Antonyms - หน้า 3/3

 • constant

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) variable

 • continue

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) interrupt

 • copy

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) original

 • correct

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) wrong

 • correct

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) incorrect

 • countrymen

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) foreigner

 • courageous

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) cowardly

 • crazy

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) sane

 • create

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) wreck

 • create

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) destroy

 • create

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) demolish

 • crooked

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) straight

 • curse

  ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด) bless

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม Antonyms

 1. 1. above

 2. 2. brave

 3. 3. clean

 4. 4. deep

 5. 5. early

 6. 6. fail

 7. 7. generous

 8. 8. happy

 9. 9. honest

 10. 10. kind

 11. 11. noisy

 12. 12. over

 13. 13. pass

 14. 14. sharp

 15. 15. shy

 16. 16. strong

 17. 17. talkative

 18. 18. together

 19. 19. top

 20. 20. vanish