ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ทั้งหมด
Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร C

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดตัวอักษร C

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - หน้า 3/5 มีดังรายการต่อไปนี้

clockwise

ความหมายตรงข้ามกับ counterclockwise

close

ความหมายตรงข้ามกับ open

close

ความหมายตรงข้ามกับ distant

close

ความหมายตรงข้ามกับ far

close by

ความหมายตรงข้ามกับ far away

close by

ความหมายตรงข้ามกับ distant

closed

ความหมายตรงข้ามกับ open

cloudy

ความหมายตรงข้ามกับ clear

cloudy

ความหมายตรงข้ามกับ definite

cloudy

ความหมายตรงข้ามกับ sunny

cloudy

ความหมายตรงข้ามกับ bright

clumsy

ความหมายตรงข้ามกับ graceful

cold

ความหมายตรงข้ามกับ hot

cold (adjective)

ความหมายตรงข้ามกับ hot

cold (noun)

ความหมายตรงข้ามกับ heat

collect

ความหมายตรงข้ามกับ scatter

combine

ความหมายตรงข้ามกับ separate

come

ความหมายตรงข้ามกับ go

comedy

ความหมายตรงข้ามกับ tragedy

comfort

ความหมายตรงข้ามกับ discomfort

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Antonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ